Акція! На всю продукцію - тільки до 31.07.2019 - знижки до 10%. АКЦІЯ на покупку від 3-х обігрівачів - 5%!

Sale!

Termoplaza 700 Ватт

5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review )

2,415.00UAH грн 2,195.00UAH грн

Category:

Є в наявності

Энергосберегающий Электрический Обогреватель Termoplaza

700 Ватт споживання в годину

20 м 2 площа обігріву

10 кг вага обігрівача

7,28 грн в середньому за день

Всі характеристики

Детальні характеристики Termoplaza 700


Застосування: квартири, будинки, офіси, торгові центри
Колір: чорний, білий
Потужність: 0,675 – 0,700 кВт (3,2 А)
Температура нагрівання: 80-85 С
Реком. площа опалення: до 20 м.кв
Температура приміщення: 24°С
Витрати на електроенергію: 7,28 грн./день
Принцип роботи: інфрачервоний і конвекційний
Нагрівальний елемент: виробництво Німеччина
Габарити: 1130х560х40 мм
Вага: 10 кг
Термін експлуатації: 25-30 років
Гарантия: 10 років на нагрівальний елемент і 36 місяців повна гарантія на інші елементи

2415 грн2195 грн

* Опт від 3 штук: 2085 грн/шт.

* Опт від 10 штук: 1975 грн/шт.

Купити в 1 клік

Оплатити онлайн

Customers' review

Rated 5.00 out of 5 stars
1 review
5 stars 1 100 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

1 review for Termoplaza 700 Ватт

  1. Ansel@gmail.com
    5 out of 5

    Hi, very nice website, cheers! ------------------------------------------------------ Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo. ------------------------------------------------------ Check here: https://www.reliable-webhosting.com/

Add a review

Встановлення електрообладнання (електрокотла) передбачає складання великої кількості договорів і узгодження завдання на проектування схеми зовнішнього електропостачання. При цьому, дотримуватися всіх правил необхідно незалежно від того, чи потрібно споживачеві збільшення дозволеної потужності для установки чи ні.         
        Безпечна робота і мінімальне навантаження на електромережі дозволяють встановити панель в будь-якій квартирі або приватному будинку. Підключити обігрівач самостійно не складе труднощів, в комплекті йдуть ніжки і настінні кріплення.         
        Опалювальним панелям Termoplaza НЕ ПОТРІБНО оплата дозволів на установку. Для їх використання НЕ ПОТРІБНО складати проект або слідувати документів, що регламентують місця і правила установки.         
        Перед підключенням панелей НЕ ПОТРІБНО отримувати допуск в експлуатацію.         
        Для підключення панелей TermoPlaza ПОТРІБНО всього-лише вставити вилку в розетку.

Згадайте, як часто у Вас виникали проблеми через перевантаження електромережі при одночасно працює холодильнику, телевізорі, електрочайнику або обігрівачі? Як часто доводилося вибирати між тим, щоб прогріти кімнату або включити пральну машину?         
        Говорячи про перевантаження, варто відзначити, що вона призводить не тільки до дрібних несправностей, таким як, миготіння світла, збої в роботі електроприладів. Через перевантаження мережі відбувається нагрів проводів і кабелів, що може призвести до пожежі.         
        Мінімальне споживання електропанелі TermoPlaza абсолютно не навантажує електромережу і не виставляє особливих вимог до електропроводки, а мінімальні перепади напруги ніяк не позначаться на роботі панелей. Для порівняння, найпотужніша панель TermoPlaza споживає всього 0.700кВтт, стандартний побутової електрочайник - 2кВтт

Не потрібно докуповувати додаткових кіловат в обленерго. Наприклад, розрахункова потужність споживання однокімнатної квартири - 7 кВт, дво-, трикімнатній - 10-12 кВт. У рамки до 16 кВт укладаються приватний будинок до 200 кв. м, невелике придорожнє кафе або магазинчик. Збільшення встановленої або дозволеної до використання потужності понад значень, введення в експлуатацію нових електроустановок вимагає узгодження і покупки додаткових кіловат в Обленерго.         
        Так ось, згідно з постановою НКРЕКУ, в 2017 році ставка плати за стандартне підключення підвищилася в порівнянні з минулим роком в 1,5 рази і сьогодні становить, в залежності від обленерго, для міста - від 1,02 тис. До 3,4 тис. грн за кВт (без ПДВ), для сіл - від 1,08 тис. до 2,47 тис. грн за кВт.         
        З Електропанель TermoPlaza Вам НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ докуповувати кіловати і платити за завищеним тарифом, адже споживання панелей, в середньому, в два раз менше споживання побутових приладів.

Згідно пункту 1.4 Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, яке проживає в житлових будинках, квартирах облаштованих в необхідному порядку електроопалювальними приладами (в тому числі в сільській місцевості). Щомісяця, коли діє тариф на електроопалення, Ви будете отримувати 3000 кВт по 0,9 грн / кВт. Тариф працює з 1 жовтня по 30 квітня, а саме 7 місяців. Даний тариф можливо підключити тільки після придбання обладнання.

Протягом 5 хвилин з Вами зв'яжеться
менеджер для уточнення деталей!

The installation of electrical equipment (electric boiler) involves the compilation of a large number of contracts and the coordination of the assignment for the design of an external power supply scheme. At the same time, it is necessary to follow all the rules, regardless of whether the customer requires an increase in the permissible capacity for the installation or not.         
        Safe work and minimal load on the electrical network allow you to install the panel in any apartment or private house. Connect the heater yourself will not be difficult, the set comes with legs and wall mounts.         
        Heating panels Termoplaza DOES NOT REQUIRE payment for installation permits. To use them, you DO NOT need to make a project or follow the documents that regulate the locations and installation rules.         
        Before connecting the panels, you DO NOT NEED to be allowed to operate.         
        To connect the TermoPlaza panels, you just need to insert the plug into the socket.

Recollect, how often you had problems because of an overload of an electric system at simultaneously working refrigerator, the TV, an electric kettle or the heater? How often did you have to choose between warming up a room or turning on a washing machine?         
        Speaking about the overload, it is worth noting that it leads not only to minor malfunctions, such as, blinking of light, failures in the operation of electrical appliances. Due to network overload, the wires and cables are heated, which can lead to a fire.         
        Minimum consumption of electric panels TermoPlaza absolutely does not load the power grid and does not set special requirements for wiring, and minimal voltage drops will not affect the operation of the panels in any way. For comparison, the most powerful panel TermoPlaza consumes only 0.700kWt, a standard household electric kettle - 2kWt

You do not need to buy additional kilowatts in oblenergo. For example, the estimated power consumption of a one-room apartment - 7 kW, two-, three-room - 10-12 kW. Within the framework of up to 16 kW, a private house up to 200 sq. M. m, a small roadside cafe or shop. The increase in the installed or authorized capacity above the values, the commissioning of new electrical installations requires the approval and purchase of additional kilowatts in Oblenergo.         
        So, according to the decree of the NKREC, in 2017, the rate of payment for standard connection increased 1.5 times compared to last year and today it is, depending on the regional power, for the city - from 1.02 thousand to 3.4 thousand. UAH per kW (excluding VAT), for villages - from 1.08 thousand to 2.47 thousand UAH per kW.         
        With TermoPlaza's electrical panels, you will not have to buy kilowatts and pay at an inflated tariff, because the consumption of panels, on average, is half the consumption of household appliances.

According to paragraph 1.4 of the Electricity Tariffs, which is issued to the population that lives in residential houses, apartments equipped in the required order with electric heating devices (including in rural areas). Every month, when the tariff for electric heating operates, you will receive 3000 kW at 0.9 UAH / kW. The tariff runs from October 1 to April 30, namely 7 months. This tariff can only be connected after the purchase of equipment.

Within 5 minutes you will be contacted
manager for details!

0

Your Cart